Razrjeđivač za oprašivanje

  • Kameni pinjol u prahu za oprašivanje

    Kameni pinjol u prahu za oprašivanje

    Funkcija i podrijetlo punila boje
    Većina naših prijašnjih pojačivača peludi koristila je kukuruzni škrob za ravnomjerno miješanje s peludom.Kasnije, nakon poboljšanja i eksperimentalne usporedbe, otkrili smo da u usporedbi sa škrobom, pelud pinjola ima bolju fluidnost, a prah pinjola ima drenažu, tako da se pelud i prah pinjola mogu ravnomjernije integrirati.Kasnije smo polako otkrili da se oprašeni i neoprašeni cvjetovi ne mogu jasno razlikovati.Stoga smo pokušali obraditi sredstvo za prirast jezgrovitog pinjola.Sredstvo za prirast činimo ružičastim za bojanje