Oprema za inspekciju kvalitete

Kvaliteta-Inspekcija-Oprema1

Klijavost je vrlo dobra

Kvaliteta-Inspekcija-Oprema2

Detekcija stope klijanja

Kvaliteta-Inspekcija-Oprema3

Provjera klijavosti

Kvaliteta-Inspekcija-Oprema4

Eksperimentalno promatranje brzine klijanja

Kvaliteta-Inspekcija-Oprema5

Peludna zrnca

Kvaliteta-Inspekcija-Oprema6

Laboratorija